Praktische informatie - Psychologie

Aanmelding

Het eerste contact verloopt telefonisch, via mail of via het contactformulier op deze website. We kijken samen om een moment in te plannen voor een eerste kennismakingsgesprek.

Werkwijze

In eerste gesprek wordt er geluisterd naar uw verhaal, zorgen en eventuele vragen. Samen bekijken we je hulpvraag en op basis van jouw noden en verwachtingen bespreken we hoe de begeleiding verder gaat en hoe we samen op weg kunnen. Indien de hulpvraag niet binnen onze expertise mocht vallen, doen wij een gerichte doorverwijzing.

Afhankelijk van de leeftijd worden ouders al dan niet uitgenodigd voor dit eerste gesprek. Dit spreken we af tijdens de aanmelding. Bij begeleiding van kinderen worden eerst de ouders uitgenodigd voor dit eerste verkennend gesprek. Bij jongeren zal desgewenst door de jongere zelf de ouder er bij worden betrokken.

Begeleidingen zijn steeds op maat van de cliënt en worden afgestemd op de hulpvraag en verwachtingen. Hoe lang een begeleiding duurt, is voor iedereen verschillend en is moeilijk te voorspellen. We bespreken samen het verloop van de begeleiding en staan regelmatige stil bij hoe het gaat.

Diagnostiek

Het kan zijn dat er nog onduidelijkheden zijn en er verdere verkenning/uitklaring nodig is. Aan de hand van diagnostisch materiaal (vragenlijsten, testen, gesprekken, observaties, …) wordt de problematiek verder uitgeklaard. De resultaten worden achteraf aan de hand van een verslag uitgebreid besproken.

Betalingsmogelijkheden

Betalingen kunnen na iedere sessie gebeuren met cash of via de bancontact/payconiq-app. Er is geen bancontact aanwezig in de praktijk.

Wanneer een afspraak door omstandigheden niet kan doorgaan, gelieve 24h op voorhand te verwittigen via telefoon of mail. Indien niet, zullen wij genoodzaakt zijn het tarief van een sessie aan te rekenen. Dit omdat we dit uurtje vrijhouden voor jou en bij laattijdige annulatie geen andere cliënt meer kunnen inplannen. Hou hier dus zeker rekening mee.

Terugbetaling door mutualiteit is meestal mogelijk, afhankelijk van bij welke mutualiteit u aangesloten bent.