Praktische informatie - Logopedie

Aanmelding

Vaak wordt u doorverwezen door een leerkracht, arts, het CLB, … Anderzijds is het ook mogelijk dat u op eigen initiatief contact met ons opneemt.

Het eerste contact verloopt telefonisch, via mail of via het contactformulier op deze website. We kijken samen om een moment in te plannen voor een eerste kennismakingsgesprek.

Kennismaking

Tijdens dit eerste kennismakingsgesprek gaan we dieper in op  de moeilijkheden die u of uw kind ervaren zodat er een duidelijke probleemschets kan gemaakt worden. Wij geven u graag wat meer uitleg over de te volgen procedure waar er eventueel kan aanspraak gemaakt worden op terugbetaling door de mutualiteit.

Onderzoek

Nadat u bij de geneesheer-specialist langsging voor een voorschrift tot logopedisch onderzoek, worden de logopedische testen afgenomen.

Bespreking

Na het onderzoek worden de resultaten en eventuele opstart van de therapie besproken. Alle nodige documenten worden verder in orde gebracht.

Behandeling

Wanneer u dat wenst kan er gestart worden met de therapie. Naargelang de leeftijd en problematiek worden er sessies van 30 en/of 60 minuten ingepland.
Er is een nauwe samenwerking met school, CLB, …. Op regelmatige basis worden er externe overleggen voorzien.

Belangrijke afspraak

Wanneer een afspraak door omstandigheden niet kan doorgaan, gelieve 24h op voorhand te verwittigen via telefoon of mail. Indien niet, zullen wij genoodzaakt zijn het tarief van een sessie aan te rekenen.

Telelogopedie

Sinds de coronacrisis is het ook mogelijk via videocall logopedie te volgen. Telelogopedie wordt terugbetaald aan dezelfde tarieven als op de praktijk.

Tarieven

De honoraria van de logopedisten zijn vastgelegd door het RIZIV. Deze kan u raadplegen op de website van het RIZIV.