Stress & Burn-out

Stress, overspanning en burn-out zijn termen die steeds vaker voorkomen en die ook steeds meer onder de aandacht worden gebracht. Vaak weten we niet precies wat er aan de hand en hoe we hier nu mee op weg moeten. De psycholoog zal je op efficiënte manier proberen te begeleiden en helpen bij je re-integratie in het werkveld.

Eerst en vooral zit er een belangrijke taak in het herkennen van de problematiek. Het kan zijn dat je doorverwezen werd door je arts. Maar het kan ook dat je bij jezelf voelde dat er iets aan de hand was en dat er externe hulp nodig is. Vaak gaat dit om een samenspel van emotionele, gedragsmatige en fysieke klachten. Je voelt dat je niet goed meer in je vel zit.

Door een degelijke diagnostiek probeert de psycholoog het vermoeden van burn-out te ondersteunen door middel van verkennende gesprek(ken) en eventuele vragenlijsten. Wanneer er een duidelijk beeld is, bekijken we hoe we samen op weg kunnen gaan. We gaan actief aan het werk om je klachten te begrijpen, aan te pakken en op die manier terug zelfzeker in het werkveld te komen. Tenslotte is een belangrijk deel ook de preventie van herval.