Hoogbegaafdheid bij kinderen

Hoogbegaafde kinderen voelen zich vaak niet goed in hun vel en vinden soms moeilijk aansluiting met leeftijdsgenoten. 

Ze zijn in hun verstandelijke ontwikkeling relatief veel verder en daardoor gaan ze zich vaker vervelen op school, kunnen gedemotiveerd geraken of onderpresteren.

Daarnaast verloopt communicatie soms moeilijk, wat dan weer een bron is voor onzekerheid en twijfel bij hoogbegaafde kinderen. Het is dan ook van groot belang  om een begeleiding op maat te bieden zodat deze  kinderen zich ten volle kunnen ontplooien en zich emotioneel goed voelen.