Logopedie

Taal is meer dan een vak op school. Taal is het medium waarmee mensen communiceren, zowel in schoolse, familiale als professionele context. Een moeilijke of gebrekkige taalontwikkeling kan de goede sociale, emotionele en intellectuele ontwikkeling van het kind in de weg staan. Daarom is een goede logopedische begeleiding vaak geen overbodige luxe maar een noodzakelijke omweg naar een goede ontwikkeling en een normaal functioneren.

Onze logopedisten zijn opgeleid voor het diagnosticeren en behandelen van stoornissen in taal, communicatie en de verschillende vaardigheden die in het onderwijs worden ontwikkeld.

De logopedisten kunnen u o.a. helpen bij:

  • Leerstoornissen (bv. dyslexie, dyscalculie)
  • Taalstoornissen (bv. dysfasie)
  • Neurogene stoornissen ( bv. afasie)
  • Articulatie
  • Stem en spraak
  • Gehoor
  • Slikken

Welke tarieven zijn er van toepassing?

Op onze pagina met praktische informatie vindt u op deze en andere vragen een antwoord of neem direct contact op met ons.