Studiebegeleiding & Bijlessen

Alle algemene vakken van lager, secundair tot universiteit worden onderwezen.  Onze belangrijkste troef is dat we steeds one-to-one en volledig à la carte werken.  Het is dus meer dan louter lesgeven, het is een complete gepersonaliseerde begeleiding waarbij we de jongere sterker en zelfbewuster maken, waardoor zijn slaagkansen vergroten. Bovendien stimuleren we het geloof in eigen kunnen, waardoor de eigenwaarde stijgt.